ฟุตบอลโลก 2022 สปอร์ต แมน เต็มไปด้วยความสำเร็จของ ‘โลกใบใหม่

คำสำคัญของบทความอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดทางการเมืองได้ เพราะรัฐบาลโลกใบใหม่มีความเกี่ยวข้องกับการปกครองโลกแบบโลกเดียวกันและการควบคุมประชาชนแบบสหภาพยุโรป ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตรงกันข้ามกับรัฐบาลโลกใบใหม่ที่กำลังพยายามสร้างอำนาจควบคุมโลกผ่านระบบเศรษฐกิจการเมืองลุงฮานที่ใช้เงินเพื่อซื้อประเทศเพื่อนบ้านของเราและทำให้พวกเขาเป็นรัฐเล็กหรือรัฐที่สำคัญของเขา ดังนั้น ฉันจำเป็นต้องขอโทษ แต่ขอให้คุณทำความเข้าใจว่ารัฐบาลโลกใบใหม่ซึ่งเป็นความพยายามของศัตรูเพื่อยึดครองประเทศไทยและคนไทยทุกคนล้วนเป็นศัตรูของประเทศชาติของเรา